Loading...
[ THIẾT KẾ BIỆT THỰ KIỂU PHÁP ] ------ [ tư vấn chọn hướng bếp ] ------ [ CÔNG TRÌNH Mr NAM ] ------ [ cho thuê giám sát ] ------ [ CÔNG TRÌNH CÔ HÒA ] ------ [ công trình hồ văn thách-an bình ] ------ [ CÔNG TRÌNH TRÃNG DÀI - BIÊN HÒA ] ------ [ thiết kế biệt thự đẹp nổi bật ] ------ [ mẫu nhà đẹp - nhà cấp 4.kt 6x10m ] ------ [ mẫu nhà đẹp mái thái ] ------
 
Mẫu nhà đẹp
mẫu nhà đẹp - nhà phố 3x12m mẫu nhà đẹp - nhà phố 3x12m
CĐT:     Mr. THANH - LIÊN
ĐĐXD:   TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG
ĐVTK:   CTY THIẾT KẾ XÂY DỰNG . ACC
ĐVTC:   CTY THIẾT KẾ XÂY DỰNG . ACC
TGTC:   2016
KÍCH THƯỚC: 3x12m
CẤU TRÚC: TRỆT + LẦU

Chi tiết »

mẫu nhà đẹp - nhà phố 4x7m mẫu nhà đẹp - nhà phố 4x7m
CĐT:     Mr. HIỆP
ĐĐXD:   Q2 - HCM
ĐVTK:   CTY THIẾT KẾ XÂY DỰNG . ACC
ĐVTC:   CTY THIẾT KẾ XÂY DỰNG . ACC
TGTC:   2016
KÍCH THƯỚC: 4x7m
CẤU TRÚC: TRỆT + LẦU + LỮNG

Chi tiết »

MẪU NHÀ ĐẸP _ NHÀ PHỐ 4,3x18m MẪU NHÀ ĐẸP _ NHÀ PHỐ 4,3x18m
CĐT:     Ms . TUYẾT ANH
ĐĐXD:   Q1 - HCM
ĐVTK:   CTY THIẾT KẾ XÂY DỰNG . ACC
ĐVTC:   CTY THIẾT KẾ XÂY DỰNG . ACC
TGTC:   2016
KÍCH THƯỚC: 4.3x18m
CẤU TRÚC: TẦNG HẨM + TRỆT + 2 LẦU 

Chi tiết »

MẪU NHÀ ĐẸP _ NHÀ PHỐ 4x10m MẪU NHÀ ĐẸP _ NHÀ PHỐ 4x10m
CĐT:     Ms . CHỊ LINH
ĐĐXD:   Q1 - HCM
ĐVTK:   CTY THIẾT KẾ XÂY DỰNG . ACC
ĐVTC:   CTY THIẾT KẾ XÂY DỰNG . ACC
TGTC:   2016
KÍCH THƯỚC: 4x10m
CẤU TRÚC: TRỆT + 3 LẦU 

Chi tiết »

MẪU NHÀ ĐẸP _ NHÀ PHỐ 4,2x16m MẪU NHÀ ĐẸP _ NHÀ PHỐ 4,2x16m
CĐT:     Mr. ĐỨC
ĐĐXD:   BÌNH CHUẪN - BÌNH DƯƠNG
ĐVTK:   CTY THIẾT KẾ XÂY DỰNG . ACC
ĐVTC:   CTY THIẾT KẾ XÂY DỰNG . ACC
TGTC:   2016
KÍCH THƯỚC: 4,2x16m
CẤU TRÚC: TRỆT + LẦU + LỮNG 

Chi tiết »

mẫu nhà đẹp - NHÀ PHỐ 4x16m mẫu nhà đẹp - NHÀ PHỐ 4x16m
CĐT:     Mr. CƯỜNG
ĐĐXD:   THUẬN AN - BÌNH DƯƠNG
ĐVTK:   CTY THIẾT KẾ XÂY DỰNG . ACC
ĐVTC:   CTY THIẾT KẾ XÂY DỰNG . ACC
TGTC:   2017
KÍCH THƯỚC: 4x16m
CẤU TRÚC: TRỆT + 3 LẦU + LỮNG 

Chi tiết »

mẫu nhà đẹp - nhà phố 8x10m mẫu nhà đẹp - nhà phố 8x10m
CĐT:     Mr. TỊNH
ĐĐXD:   BÌNH DƯƠNG
ĐVTK:   CTY THIẾT KẾ XÂY DỰNG . ACC
ĐVTC:   CTY THIẾT KẾ XÂY DỰNG . ACC
TGTC:   2017
KÍCH THƯỚC: 8x10m
CẤU TRÚC: TRỆT +  LẦU

Chi tiết »

mẫu nhà đẹp - biệt thự 18x8m mẫu nhà đẹp - biệt thự 18x8m
CĐT:     Mr. NAM
ĐĐXD:  HỐ NAI
ĐVTK:   CTY THIẾT KẾ XÂY DỰNG . ACC
ĐVTC:   CTY THIẾT KẾ XÂY DỰNG . ACC
TGTC:   2017
KÍCH THƯỚC: 8x18m
CẤU TRÚC: TRỆT+LẦU

Chi tiết »

mẫu nhà đẹp - NHÀ PHỐ 7X17m mẫu nhà đẹp - NHÀ PHỐ 7X17m
CĐT:     CÔ HÒA
ĐĐXD:  AN BÌNH
ĐVTK:   CTY THIẾT KẾ XÂY DỰNG . ACC
ĐVTC:   CTY THIẾT KẾ XÂY DỰNG . ACC
TGTC:   2017
KÍCH THƯỚC: 7x17mCẤU TRÚC: TRỆT+LẦU

Chi tiết »

mẫu nhà đẹp - BIỆT THỰ 8X18m mẫu nhà đẹp - BIỆT THỰ 8X18m
CĐT:     Mr. ĐỒNG
ĐĐXD:  HỘI NGHĨA-BÌNH DƯƠNG
ĐVTK:   CTY THIẾT KẾ XÂY DỰNG . ACC
ĐVTC:   CTY THIẾT KẾ XÂY DỰNG . ACC
TGTC:   2017
KÍCH THƯỚC: 8x18m
CẤU TRÚC: TRỆT+LẦU

Chi tiết »

mẫu nhà đẹp - nhà phố 5X20m mẫu nhà đẹp - nhà phố 5X20m
CĐT:     Mr. TUẤN
ĐĐXD:  KDC AN BÌNH - ĐỒNG NAI
ĐVTK:   CTY THIẾT KẾ XÂY DỰNG . ACC
ĐVTC:   CTY THIẾT KẾ XÂY DỰNG . ACC
TGTC:   2017
KÍCH THƯỚC: 5x20m
CẤU TRÚC: TRỆT+ 2 LẦU

Chi tiết »

mẫu nhà đẹp - nhà phố 10X20m mẫu nhà đẹp - nhà phố 10X20m
CĐT:     Mr. THUẬT
ĐĐXD:  TRÃNG DÀI - ĐỒNG NAI
ĐVTK:   CTY THIẾT KẾ XÂY DỰNG . ACC
ĐVTC:   CTY THIẾT KẾ XÂY DỰNG . ACC
TGTC:   2017
KÍCH THƯỚC: 10X20m
CẤU TRÚC: TRỆT+LẦU

Chi tiết »

mẫu nhà đẹp - BIỆT THỰ 10x12m mẫu nhà đẹp - BIỆT THỰ 10x12m
CĐT:     Mr. NAM + TRINH
ĐĐXD:  BẾN CÁT + BÌNH DƯƠNG
ĐVTK:   CTY THIẾT KẾ XÂY DỰNG . ACC
ĐVTC:   CTY THIẾT KẾ XÂY DỰNG . ACC
TGTC:   2017
KÍCH THƯỚC: 10X12m
CẤU TRÚC: TRỆT + 2 LẤU

Chi tiết »

MẪU NHÀ ĐẸP NHÀ PHỒ 4x23m MẪU NHÀ ĐẸP NHÀ PHỒ 4x23m
CĐT:     Ms. LAN ANH
ĐĐXD:   HCM
ĐVTK:   CTY THIẾT KẾ XÂY DỰNG . ACC
ĐVTC:   CTY THIẾT KẾ XÂY DỰNG . ACC
TGTC:   2017
KÍCH THƯỚC: 4x23m
CẤU TRÚC: TRỆT + 2 LẦU 

Chi tiết »

mẫu nhà đẹp - NHÀ PHỐ 4,3x17m mẫu nhà đẹp - NHÀ PHỐ 4,3x17m
CĐT:     Ms. LIỄU
ĐĐXD:   HCM
ĐVTK:   CTY THIẾT KẾ XÂY DỰNG . ACC
ĐVTC:   CTY THIẾT KẾ XÂY DỰNG . ACC
TGTC:   2015
KÍCH THƯỚC: 4,3x17m
CẤU TRÚC: TRỆT + 2 LẦU + SÂN THƯỢNG

Chi tiết »

mẫu nhà đẹp - nhà phố hướng tây 5x18m .4 lầu mẫu nhà đẹp - nhà phố hướng tây 5x18m .4 lầu
CĐT:     Mr. HƯỜNG
ĐĐXD:   PHÚ NHUẬN - HCM
ĐVTK:   CTY THIẾT KẾ XÂY DỰNG . ACC
ĐVTC:   CTY THIẾT KẾ XÂY DỰNG . ACC
TGTC:   2017
KÍCH THƯỚC: 5x18m
CẤU TRÚC: 3 TẤM

Chi tiết »

mẫu nhà đẹp Nhà phố 5mx20m mẫu nhà đẹp Nhà phố 5mx20m
CĐT:     Mr. TÌNH
ĐĐXD:   GÒ VẤP - HCM
ĐVTK:   CTY THIẾT KẾ XÂY DỰNG . ACC
ĐVTC:   CTY THIẾT KẾ XÂY DỰNG . ACC
TGTC:   2016
KÍCH THƯỚC: 5x20m
CẤU TRÚC: TRỆT + 2 LẦU + SÂN THƯỢNG

Chi tiết »

mẫu nhà đẹp - NHÀ CẤP 4. KT 5X18m mẫu nhà đẹp - NHÀ CẤP 4. KT 5X18m
CĐT:     Mr. ÚY
ĐĐXD:  TRÃNG DÀI - ĐỒNG NAI
ĐVTK:   CTY THIẾT KẾ XÂY DỰNG . ACC
ĐVTC:   CTY THIẾT KẾ XÂY DỰNG . ACC
TGTC:   2017
KÍCH THƯỚC: 5x18m
CẤU TRÚC: NHÀ CẤP 4 MÁI THÁI

Chi tiết »

mẫu nhà đẹp - NHÀ CẤP 4,kt 5,5x13m mẫu nhà đẹp - NHÀ CẤP 4,kt 5,5x13m
CĐT:     Mr. LINH
ĐĐXD:   BÌNH DƯƠNG
ĐVTK:   CTY THIẾT KẾ XÂY DỰNG . ACC
ĐVTC:   CTY THIẾT KẾ XÂY DỰNG . ACC
TGTC:   2017
KÍCH THƯỚC: 5,5x13m
CẤU TRÚC: NHÀ CẤP 4

Chi tiết »

MẪU NHÀ ĐẸP NHÀ PHỐ  7.3*8 m nhà anh hùng tân phú MẪU NHÀ ĐẸP NHÀ PHỐ 7.3*8 m nhà anh hùng tân phú
CĐT:     Mr. HÙNG
ĐĐXD:   TÂN PHÚ - HCM
ĐVTK:   CTY THIẾT KẾ XÂY DỰNG . ACC
ĐVTC:   CTY THIẾT KẾ XÂY DỰNG . ACC
TGTC:   2016
KÍCH THƯỚC: 7,3x8m
CẤU TRÚC: TRỆT + 2 LẦU

Chi tiết »

 First  1  2  3  Last 
Mẫu nhà đẹp , ,Thiet ke ACC |Thiet ke nha pho bien hoa dong nai |Thiet ke biet thu bien hoa dong nai| Thiet ke nha xuong bien hoa dong nai, 2
   
Tin nổi bật
Khách online: 1
Tổng truy cập: 1419171
 
Kiến Thức Xây Dựng
 
Các tin khác:
Những lợi ích khi chọn tư vấn thiết kế xây dựng ACC ?
Bố trí nội thất cho căn nhà rộng 120m2 với tông màu nâu gỗ
Kỹ sư xây dựng, cán bộ kỹ thuật cần những kiến thức tối thiểu gì?
Kiến thức tổng quát về kết cấu xây dựng

Chuyên đề ngoại thất
Vườn xương rồng mới lạ
Chuyên đề nội thất
nội thất đẹp đa dạng
Bộ sưu tập nhà đẹp
mẫu nhà đẹp
Vật liệu xây dựng
mẫu vật liệu xây dựng
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG (ACC)
  • Địa chỉ: 110 Vũ Hồng Phô, P. Bình Đa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai(Đôi diện trường chinh trị Đồng Nai).
  • Email : Thietke.acc@gmail.com.
  • Website: www.thietkexaydungacc.com.
  • Điện thoại: 0931 508 717